Nuove Energie CPS Spirala sa presom

CPS Spirala sa presom bez vratila je presa koja može da prepolovi filtriranu materiju. Mašina može da se postavi pod uglom do 30 ° i sastoji se od drenane sekcije, „U“ korita i dela za sabijanje materije.

Drenažna sekcija se obično nalazi ispod, ili neposredno pre prihvatnog rezervoara i materija se prenosi kroz korito na sabijanje. Tehnološki savršen proces koji dovodi do stvarne uštede: smanjenje zapremine materije znači niže troškove transporta i odlaganja.

Pošaljite E-mail upit

Kontakt strana

Kategorija: Oznaka:

Opis

Type: Mikrofiltracija